Electricitat

Una de les activitats que més portem a terme és la instal·lació i el manteniment de cablejat elèctric per a negocis de tota mena i mida.

Apliquem la solució necessària per a cada projecte relacionat amb la xarxa de comunicacions i punts d’usuaris, incloent estabilització i protecció de línies elèctriques, projectes, quadres elèctrics, subministrament i instal·lació de SAI i estesa de línies.

Com a punt final al nostre treball, al final de cada un dels nostres projectes ens encarreguem de realitzar les corresponents legalitzacions.

  • Connexions de servei i línies de distribució
  • Equips de mida
  • Quadres elèctrics
  • Línies elèctriques per a instal·lacions d’enllumenat i força
  • Grups electrògens
  • Corrent estabilitzada
  • Tràmits i gestions amb companyies subministradores

This post is also available in: Espanyol